środa, 2 listopada 2016

Kompetencje na rynku pracyOstatnio słuchacze Zespołu Szkół Medycznych zostali poproszeni o wypełnienie ankiety: Jakie predyspozycje i umiejętności są szczególnie pożądane przez pracodawców?

Tematyka poruszana w ankiecie warta jest uwagi, zwłaszcza, że kierowana była do słuchaczy szkoły zawodowej. Nasi dorośli słuchacze świadomie tworzą swoje ścieżki kariery i warto by jak najlepiej przygotowali się do zaistnienia na rynku pracy. 

Jaki kompetencje są obecnie najbardziej pożądane?

Obok kompetencji twardych - wiedzy, doświadczenia - stawia się na także na kompetencje miękkie: komunikatywność, multizadaniowość, znajomość języków obcych, umiejętność pracy w grupie, umiejętność pracy w środowisku multikuturowym.

Przez wiele lat szkoły wyższe wyposażały Polaków w wykształcenie, a w firmy dawały im doświadczenie niezbędne do wykonywania pracy i radzenia sobie na zawodowej ścieżce. Te dwa atuty – wykształcenie i doświadczenie – nie są już jednak wystarczające. (www)

W ankiecie dla słuchaczy ZSM przedstawiono cztery zestawienia kompetencji, które należało ocenić w skali od 1 do 5: umiejętności osobiste i interpersonalne, zdolności intelektualne oraz umiejętności i wiedza ogólna.

Jakie były odpowiedzi?

  • W obrębie umiejętności osobistych najwyżej słuchacze cenią otwartość na uczenie się i stały rozwój (średnia ocena 4,83).
  • Wśród umiejętności interpersonalnych najważniejsza to efektywne komunikowanie (średnia ocena 4,66).
  • Ze zdolności intelektualnych najwyżej oceniono kreatywność (śr. 4,40)
  • Wiedza ogólna i ogólnozawodowa otrzymała średnią ocenę 4,45.


Sądząc z wyników, można sądzić, że świadomość słuchaczy jest wysoka i podejmowane wysiłki idą w dobrym kierunku. Warto wziąć pod uwagę fakt, że grupa słuchaczy wybiera się w tym roku na praktyki zagraniczne w ramach projektu Erasmus+, gdzie poza umiejętnościami zawodowymi będą szkolić język obcy oraz zdobędą nowe doświadczenia kulturowe i umiejętności interpersonalne. 

Wszystkim życzymy sukcesów na rynku pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz