poniedziałek, 30 marca 2015

Medyk Brzeg - Terapeuta zajęciowy
Interesujesz się zagadnieniami związanymi z terapią zajęciową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta? Chcesz pomagać potrzebującym w domach i zakładach pomocy społecznej? Rozpocznij naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie!

Nauczysz się m.in.:

 • tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,
 • oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych,
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej,
 • organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,
 • prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
 • uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • monitorować przebieg terapii zajęciowej.
A ponadto nauczysz się:

 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji,
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych,
 • rozwiązywać trudne sytuacje społeczne,
 • promować zdrowy styl życia,
 • prowadzić dokumentację terapeutyczną,
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Szkolny plan nauczania dla zawodu Terapeuta Zajęciowy


Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr

Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
Liczba godzin w okresie nauczania
I
II
III
IV
Liczba tygodni
16
16
16
16
1
Wychowanie fizyczne

3
3
3
3
6
192

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1
1

1
32
2
Podstawy działalności gospodarczej


1
1
1
32
3
Język obcy w terapii zajęciowej
2
2


2
64
4
Propedeutyka zdrowia
21
32
5
Zagrożenia zdrowia i życia
10,5
16
6
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

2


1
32
7
Organizacja ochrony zdrowia


2

1
32
8
Język migowy
2
2


2
64
9
Technologie informatyczne2
1
32
10
Zarys anatomii, fizjologii i patologii
2
2
2

3
96
11
Podstawy terapii zajęciowej
7
6
6
4
11,5
368
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne
17
15
11
7
25
800

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1
Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
6
7
6
6
12,5
400
2
Prowadzenie terapii zajęciowej
2
3
8
12
12,5
400
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne
8
10
14
18
25
800
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
25
25
25
25
50
1600
Razem
28
28
28
28
56
1792

Praktyki zawodowe zgodnie z podstawą programową


semestr IV


4 tygodnie (160 godzin)
Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w placówce (dowolnie wybranej przez słuchacza): warsztaty i pracownie terapii zajęciowej, zakłady opieki zdrowotnej - oddziały rehabilitacyjne, ortopedyczne, psychiatryczne, neurologiczne, dziecięce,
 • zapewniamy bezpłatną naukę,
 • uczymy we własnych salach,
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu.


Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych,
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • dziennych domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • szkołach specjalnych,
 • Domu Opieki  Społecznej (DPS).
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • gotowość współdziałania w zespole,
 • opiekuńczość, uczciwość,
 • samodzielność, kreatywność,
 • odporność na stres.

środa, 25 marca 2015

Medyk Brzeg - Technik Usług KosmetycznychTechnik usług kosmetycznych to osoba, która wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Potrafi dostosować odpowiedni zabieg do danego typu cery, udziela porad kosmetycznych z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. 


W trakcie nauki nabędziesz umiejętności:
 • charakteryzowania metod i środków oraz ogólnych zasad dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji,
 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej, 
 • przygotowania skóry do zabiegu,
 • charakteryzowania składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm,
 • przygotowania i nakładanie różnych rodzajów masek kosmetycznych, 
 • przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu, oczu, piersi, kończyn górnych i dolnych, dłoni i stóp,
 • wykonywania masażu kosmetycznego ciała,
 • manicure, stylizacje paznokci metoda żelową, pedicure,
 • wykonywania makijażu, 
 • usuwania zbędnego owłosienia,
 • przeprowadzania peelingu mechanicznego i chemicznego,
 • stosowania zabiegów ujędrniających, wyszczuplających i modelowania sylwetki, 
 • charakteryzowania i stosowania zabiegów z zakresu ziołolecznictwa, kosmetyki naturalnej, światłolecznictwa, elektrolecznictwa oraz chirurgii estetycznej i plastycznej,
 • charakteryzowania i obsługi różnego rodzaju urządzeń wspomagających zabiegi kosmetyczne,
 • udzielanie porad na temat pielęgnacji skóry, pomoc w zakresie doboru kosmetyków do typu skóry,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
 • pozyskiwania informacji o trendach i nowościach z zakresu kosmetyki i kosmetologii. 
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
 • pełna koordynacja ruchowa,
 • systematyczność i dokładność,
 • łatwość nawiązywania kontaktu,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • dobry stan zdrowia,
 • systematyczność i dokładność,
 • poczucie estetyki,
 • odporność psychiczna, opanowanie i cierpliwość,
 • chęć do stałego podnoszenia kwalifikacji.
Szkolny plan nauczania (700 godz.):

M1. Prowadzenie działalności usługowej w salonie kosmetycznym
80

M1.J1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwo i higiena pracy w salonie kosmetycznym
10
M1.J2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych
20
M1.J3. Posługiwanie się językiem obcym w kosmetyce
20
M1.J4. Organizowanie i prowadzenie salonu kosmetycznego
20
M1.J5. Wykorzystywanie technologii informacyjnych w kosmetyce
10
M2. Pielęgnowanie twarzy, szyi i dekoltu
170

M2.J1. Organizowanie stanowiska pracy w salonie kosmetycznym
20
M2.J2. Przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej
50

M2.J3. Pielęgnowanie skóry twarzy, szyi i dekoltu
100
M3. Upiększanie twarzy, szyi i dekoltu
80

M3.J1 Pielęgnowanie i upiększanie oczu i ich oprawy
40
M3.J2.  Wykonywanie makijażu
40
M4. Wykorzystanie elementów chemii i fizykoterapii w kosmetyce
270

M4.J1. Wykonywanie zabiegów fizykalnych na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
100
M4.J2. Przygotowywanie i zastosowanie surowców kosmetycznych
80
M4.J3. Wykonywanie zabiegów fizykalnych na ciało, kończyny górne i dolne
90
M5. Pielęgnowanie i upiększanie ciała, dłoni i stóp
100

M5.J1.  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała
50
M5.J2.  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych dłoni i stóp
50

Praktyki zawodowe 160 godzin: III semestr 80 godzin, IV semestr 80 godzin
Egzamin zawodowy A.61- III semestr

Egzamin zawodowy A.62 – IV semestr
Możliwość podjęcia pracy:
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (prowadzenie własnego salonu kosmetycznego stacjonarnego lub mobilnego),
 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w gabinetach stylizacji paznokci,
 • w salonach wizażu,
 • w ośrodkach odnowy biologicznej,
 • w salonach spa,
 • w hurtowni kosmetycznej jako przedstawiciel handlowy.