wtorek, 18 sierpnia 2015

Medyk Brzeg - opiekunka dziecięca
Nauka na tym kierunku trwa 4 semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 
KwalifikacjaZ.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Jest to kierunek, który otwieramy zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy na opiekunki dziecięce. Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. 

Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój. 
Wymagania:
  • dobry stan zdrowia
  • ogólne zainteresowania muzyką, plastyką i literaturą
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • predyspozycje manualne

Jest to zajęcie dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga. 

W szkole dowiesz się między innymi:
  • jak prawidłowo nawiązywać komunikacje werbalną i niewerbalną z dzieckiem w różnym okresie rozwojowym
  • jak stosować w praktyce zabawy z dziećmi muzyczne, ruchowe, plastyczne
  • poznasz różne formy papieroplastyki, kompozycji płaskich i przestrzennych
  • jak przygotować do pracy twórczej swój warsztat pracy i warsztat dzieckaSzkolny plan nauczania dla zawodu Opiekunka Dziecięca (1222 godzin)

M1. Prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej
138

M1.J1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
16
M1.J2.  Podstawy działalności gospodarczej
32
M1.J3.  Język obcym w zawodzie opiekunki dziecięcej
32
M1.J4.  Język migowy
42
M1.J5.  Technologie informatyczne
16
M2. Promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych
154

M2.J1.  Promowanie zdrowia
48
M2.J2.  Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
58
M2.J3.  Organizacja ochrony zdrowia
32
M2.J4.  Zagrożenia zdrowia i życia
16
M3. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
152

M3.J1.  Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka zdrowego
67
M3.J2.  Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój dziecka
24
M3.J3.  Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach
              opiekuńczo - wychowawczych
61
M4. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
218

M4.J1.  Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka chorego i
              niepełnosprawnego
48
M4.J2.  Rozpoznawanie objawów choroby i niepełnosprawności oraz
              udział w rehabilitacji dziecka
64
M4.J3.  Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego w
              poszczególnych etapach życia
106
M5. Prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
316

M5.J1.  Charakteryzowanie faz rozwojowych dziecka
70
M5.J2.  Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości
              dziecka
130
M5.J3.  Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi
48
M5.J4.  Metodyka pracy indywidualnej i grupowej opiekunki
              dziecięcej
68
M6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
244

M6.J1.  Wspomaganie rozwoju dziecka literaturą dziecięcą
48
M6.J2.  Wspomaganie rozwoju dziecka muzyką
48
M6.J3.  Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykonywanie prac
              plastyczno - technicznych
148
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne
7
10
10
10
19
592
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
19
19
19
19
38
1216

Praktyki zawodowe zgodnie z podstawą programowąsemestr IV4 tygodnie (160 godzin)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz