środa, 15 października 2014

Brzeski Medyk i Stowarzyszenie w Opolskim Klastrze Medycznym 50+

7 czerwca 2014 r. w Opolu piętnaście instytucji związanych z opieką zdrowotną, nauką
i samorządem w regionie podpisało porozumienie o współpracy w ramach Opolskiego Klastra Medycznego 50 Plus. Ich zamiarem jest poprawa efektywności leczenia pacjentów oraz zarządzania placówkami medycznymi.

Wśród instytucji, które przystąpiły do klastra znalazły się dwie brzeskie: Zespół Szkół w Brzegu oraz Stowarzyszenie „Zdrowie” przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu.Dla Medyka - Zespołu Szkół i Stowarzyszenia to duże wyróżnienie. Szkoła, która funkcjonuje od 2009 roku, mieści się w budynku dawnego Liceum Medycznego, po nim przejęła tradycję i nieoficjalną nazwę. Wiele tu zaczęło się dziać - co zostało zauważone -  rozpoczęto ciężką pracę nad stworzeniem nowoczesnej, przyjaznej placówki, dającej możliwość zdobycia ciekawego zawodu.


Przed laty mieszkańcy Brzegu i okolic doskonale wiedzieli gdzie mieści się Medyk. Potem przyszedł czas "letargu”. Kiedy zlikwidowano Liceum Medyczne w świadomości mieszkańców miasta umarł też Medyk. Jednak tak naprawdę nigdy nie przestał istnieć, kurczył się z roku na rok coraz bardziej, ale ciągle trwał. W 2008 roku nastąpił przełom - podjęto starania o otwarcie szkoły dla dorosłych. Udało się. Powoli szkoła zaczęła się rozwijać - z roku na rok wzrasta liczba uczniów, a nauczyciele mają wysokie ambicje i poważne zamiary. Większość to nauczyciele zawodu, którzy są świetnymi fachowcami, a więc mają ogromną wiedzę merytoryczną i doskonałe umiejętności pedagogiczne, stale podnoszone na szkoleniach i kursach. Nie boją się zdobywać nowych doświadczeń i dlatego szkoła jako jedna z pierwszych w województwie wprowadziła e-learning oraz nową formę kształcenia - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauczyciele sami piszą programy nauczania, posiadają uprawnienia egzaminatorów OKE. Szkoła dzięki wyszkolonej kadrze pedagogicznej i dobremu wyposażeniu jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym zdaje się egzaminy z wykonaniem na stanowisku pracy we wszystkich zawodach, w których kształci. Przeprowadzane są tu także egzaminy zawodowe dla uczniów innych szkół kształcących w zawodach medycznych. Zdawalność egzaminu zawodowego sięga ponad 90%. Wszyscy nauczyciele  współpracują z Krajowym Ośrodkiem Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie - są autorami suplementów do dyplomów, podstaw programowych, programów nauczania i szkolnych planów nauczania rozpowszechnianych na stronach KOWEZiU. Są wśród nich krajowi promotorzy kształcenia na odległość, które to w bardzo szybkim tempie rozwija się w szkole. Współpraca z OKE polega nie tylko na tym, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, przeprowadza egzaminy i standaryzacje, ale wśród nauczycieli są autorzy i recenzenci zadań egzaminacyjnych.


 

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Opolskim w ramach projektu “PWP Dualne specjalistyczne szkolenie kadr dla regionu”, z Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu i Biznesie w Łodzi, która organizuje Ogólnopolskie Konferencje Masażu. W tym roku jedna z nauczycielek była prelegentką referatu nt. ”Masaż w terapii zajęciowej”. Szkoła poszerza swoje kręgi działalności na całą Polskę, obecnie jest w trakcie ustalenia warunków współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pod kierownictwem profesora Stanisława Dylaka szkoła będzie realizowała założenia kształcenia wyprzedzającego. To wszystko jest możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i aktywności słuchaczy, zarażonych pasją do zawodu.
Potrzeba ustawicznego podnoszenia kwalifikacji przez słuchaczy jest już tradycją. Masażyści podnoszą je np. poprzez zdobywanie nowych umiejętności masażu, takich jak: masaż bańką chińską, masaż miodem, refleksoterapię, masaż bambusami. Nowe umiejętności wykorzystują w bezpośredniej pracy z pacjentem. Z innych  działań należało by wspomnieć współpracę ze Stowarzyszeniem Brzeskich Amazonek, które cyklicznie korzystają z drenażu limfatycznego wykonywanego przez słuchaczy, pod czujnym okiem nauczycieli zawodu. Promując zdrowy styl życia szkoła dociera do środowisk wiejskich, gdzie współpracujemy z sołtysami, oferując wykłady, prelekcje i pogadanki z zakresu higieny ciała, dbania o skórę w poszczególnych okresach życia, profilaktykę p/nowotworową.


 Ogrom wykonywanej pracy został  zauważony przez organ prowadzący szkołę - Samorząd Województwa Opolskiego i w IV dekadzie 2013 roku przeprowadzono remont generalny elewacji i dachu budynku.  Szkoła wypiękniała i równocześnie duża aktywność nauczycieli i słuchaczy przyniosła rezultaty - Szkoła zaczęła być rozpoznawalna w środowisku lokalnym. Przełom maja i czerwca był niezwykle pracowity, niemal wszyscy organizatorzy festynów i uroczystości miejskich zapraszali nasze opiekunki, masażystów, kosmetyczki i opiekunów medycznych do obecności na nich ze względów organizacyjnych. Kiedyś to szkoła zabiegała o zaproszenia wszędzie tam, gdzie mogła się promować, dziś jesteśmy zapraszani - czyli szkoła w świadomości mieszkańców zmartwychwstała.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza