czwartek, 16 października 2014

I ty możesz zostać opiekunką małego dziecka.

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu od kilku lat kształci kandydatów w zawodzie opiekunka dziecięca. Nasi absolwenci opuszczają mury szkoły wyposażeni w solidną wiedzę, gwarantującą kompetencję i poczucie odpowiedzialności za powierzone im  maluchy.
Aby dobrze wykonywać ten zawód, należy spełniać szereg warunków. Przede wszystkim trzeba lubić dzieci i posiadać umiejętność nawiązywania z nimi kontaktów. Opiekunka powinna znać  potrzeby rozwojowe małych dzieci, być osobą odpowiedzialną i troskliwą. Pamiętać należy, że często opiekunka musi zastąpić maluszkowi mamę lub tatę – dzieje się tak na przykład w domach małego dziecka czy w szpitalach. To wymaga od niej empatii, cierpliwości i tolerancji. Nasi słuchacze mają możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji podczas praktyk zawodowych w różnych  placówkach sprawujących opiekę nad małymi dziećmi.Zespół Szkół Medycznych gwarantuje swoim słuchaczom odpowiedni zakres wiedzy merytorycznej, niezbędnej do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.
Słuchacze w procesie kształcenia poznają gruntownie rozwój psychomotoryczny  małego dziecka i potrafią dokonać jego  oceny. Uczą się, jak stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju maluchów, jak pobudzać  ich aktywność poznawczą, kształtować  osobowość i czuwać nad prawidłowym rozwojem emocjonalnym.  Potrafią wykonywać wszystkie podstawowe czynności pielęgnacyjne. Znają zasady udzielania pierwszej pomocy i wiedzą, co zrobić w przypadku choroby. Doskonalą także swoje umiejętności plastyczne i muzyczne, co pozwala im na prowadzenie urozmaiconych zajęć z dziećmi, rozwijających ich uzdolnienia.Opiekunki dziecięce mogą podejmować pracę w różnych miejscach: żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, środowisku domowym dziecka.
Jeśli uważasz, że mogłabyś wykonywać ten zawód – zapraszamy do naszej szkoły.
E.P.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza