poniedziałek, 20 października 2014

Brzeskie Amazonki

W naszym blogu chcielibyśmy przybliżać sylwetki ludzi, grupy i stowarzyszenia, z którymi współpracujemy, którzy interesują się naszymi działaniami lub są z nami zaprzyjaźnieni :)

Październik to miesiąc, w którym więcej uwagi poświęcamy problemowi chorób nowotworowych. Wielu z nas ten problem dotyczy, więc nalży o tym mówić. Są również tacy, którzy poza tym poświęcają dużo czasu i energii na to, by walcząc z chorobą pomagać sobie i innym, działają na rzecz chorych. 


W Brzegu działa Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek "BSA", które dziś przedstawimy.

Piszą o sobie: wspieramy kobiety chore na raka piersi, otaczamy je opieką i pomagamy w powrocie do zdrowia fizycznego i sił psychicznych oraz normalnego życia. 
Ich misją jest rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet poprzez tworzenie możliwości rehabilitacji psychicznej grupowej i indywidualnej, wzajemną nieprofesjonalna pomoc poprzez tworzeniae grupy „ochotniczek" służących informacją i wsparciem psychicznym - kobieta przed i po mastektomii.Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek jest organizacją społeczną. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar powiatu brzeskiego. Powstało z inicjatywy członków stowarzyszenia, którego działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków tj. kobiet w trakcie i po leczeniu raka piersi oraz rodzin i przyjaciół.
Stowarzyszenia nasze jest dobrowolnym, samorządnym, niezależnym i niezarobkowym zrzeszeniem prowadzącym działalność organizacji pozarządowej, społecznie użyteczną w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Do podstawowych zadań stowarzyszenia należy:

1.    INTEGROWANIE ludzi po zabiegu oraz oczekujących na zabieg poprzez;
 • organizowanie spotkań integracyjnych, na których pacjenci spotykają się z lekarzam i specjalistami, poznają się wzajemnie, dzielą radościami i troskami,
 • wyjazdów kulturalno-turystycznych pozwalających na rozwijaniu zainteresowań i poznawaniu piękna natury.

2.   REHABILITACJA fizyczna i psychiczna kobiet poprzez:
 • tworzenia możliwości rehabilitacji w zakresie odzyskiwania i podtrzymania sprawności fizycznej,
 • tworzenie  możliwości rehabilitacji psychicznej grupowej i indywidualnej,
 • wzajemna nieprofesjonalna pomoc poprzez tworzenie grupy "ochotniczek'' służących informacją i wsparciem psychicznym kobietom przed i po mastektomii.
3. TWORZENIE możliwości wsparcia psychicznego osobom bliskim kobiet dotkniętych chorobą raka piersi.

4.    ORGANIZACJA pomocy kobietom po mastektomii znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

5.    WSPÓŁPRACA z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami na rzecz osób niepełnosprawnych.

CELE STATUTOWE REALIZOWANE SĄ MIĘDZY INNYMI POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. Organizacja zajęć psychoterapii grupowej dla amazonek prowadzonej przez psychologa w zakresie radzenia sobie z problemami związanymi z mastektomią, wychodzeniem z choroby oraz odbudowywaniem poczucia godności kobiety i poczucia wartości.
 2. Organizacja psychoterapii indywidualnej dla kobiet dotkniętych traumą w związku z rakiem piersi.
 3. Organizacja i prowadzenie poradnictwa psychoterapeutycznego dla osób bliskich kobiet po przebytej mastektomii w zakresie budowania więzi małżeńskich i rodzinnych w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Szkolenie i edukacja własna amazonek w zakresie niesienia pomocy nieprofesjonalnej koleżankom, które usłyszały diagnozę - RAK, przeszły okaleczającą operację i walczą z chorobą.
 5. Organizacja i prowadzenie zajęć usprawniających fizycznie dla kobiet po przebytej mastektomii.
 6. Organizacja wycieczek, festynów, turystyki dla członów stowarzyszenia i ich rodzin w celu oderwania myśli od choroby.

NASZE MOTTO NA ZDROWIE TO 3 X R

REHABILITACJA - RODZINA - RELAKS

REHABILITACJA -bo tylko systematyczna praca zapobiega występowaniu szeregu zmian po stronie
operowanej, ręki, pasa barkowego i kręgosłupa.


RODZINA-bardzo ważne jest wsparcie rodziny, przyjaciół czy partnerów życiowych. Ich bliskość daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i pomaga zmniejszyć lęk.

RELAKS -jako sposób na złagodzenie stresu i oderwanie myśli od choroby są tak bardzo ważne w życiu zdrowego jak i dotkniętego chorobą człowieka.

Działalność naszą prowadzimy dzięki składkom członkowskim, darowiznom od sponsorów, ludzi dobrej woli z ogromnym sercem oraz dotacji od Starostwa, Urzędu Miasta Brzeg i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Współpracujemy z: Ośrodkiem Rehabilitacji, "DONI COR "przy ulicy Kamiennej, Stowarzyszeniem "ZDROWIE" i z wieloma stowarzyszeniami na terenie Brzegu, dr Jolantą Malinowską, dr Elżbietą Turcza-Jakubowską, psycholog Kariną Szymańską, Amazonkami Unii Opolskiej, Federacją Stowarzyszeń Amazonek.


Jeśli obawiasz się choroby nowotworowej, jeżeli jesteś w trakcie lub po chorobie raka piersi, skontaktuj się z nami. Służymy Ci radą, doświadczeniem i wsparciem. Pamiętaj nie jesteś sama ze swoim problemem. My nauczyłyśmy się z nim żyć, a teraz jesteśmy gotowe pomóc Tobie. Musisz być silna, żeby świat zaakceptował CIĘ taką jaką jesteś. W tym trudnym i bolesnym okresie potrzebujesz szczególnej opieki i wsparcia. Pamiętaj nie jesteś i nie będziesz SAMA.
BRZESKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK''BSA''
Z siedzibą przy ul. Piastowskiej 29
Spotkamy się w każdy poniedziałek o godz 16-tej
Miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. B.Chrobrego, sala nr 14 na I piętrze.
kontakt telefoniczny: 502 270 801 lub 692 331 821

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz