sobota, 25 października 2014

Krótka historia Filii Biblioteki Pedagogicznej w Brzegu

Filia Biblioteki Pedagogicznej mieści się w najbliższym sąsiedztwie naszej szkoły. Ci, którzy korzystają z jej zbiorów dokonale to wiedzą. Panie bibliotekarki to przemiłe osoby, nasze dobre znajome i oczywiście członkinie Stowarzyszenia "Zdrowie". Zawsze można liczyć na ich życzliwość i pomoc.


Zapraszamy do zapoznania się z cyklem krótkich artykułów poświęconych ich pracy.


Biblioteka Pedagogiczna w Brzegu jest filią (jedną z czterech) Wojewódzkiej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Powstała w 1950 na parterze budynku przy ulicy Spacerowej 3. Pierwszą kierowniczką była nauczycielka języka polskiego Pani Janina Kucharska. W pierwszym roku działalności biblioteka nie posiadała własnego budżetu, książki pochodziły z darów nauczycieli, przydziałów z WBP Opole i funduszu Inspektoratu Oświaty w Brzegu. W 1950 roku wpisano do inwentarza biblioteki 780 vol. Pierwsza kierowniczka biblioteki była zatrudniona w wymiarze 11 godzin tygodniowo, na tzw. ryczałcie.
W 1953 r. Kierownictwo placówki objęła pani Maria Dużyńska zatrudniona w wymiarze ½ etatu finansowanym przez Wydział Oświaty w Brzegu. Do lat 60-tych liczba zarejestrowanych czytelników oscylowała w okolicach 60.
W 1962 roku biblioteka zmuszona była opuścić parter budynku przy ul. Spacerowej dla przedszkola. Księgozbiór przeniesiono do ciemnego pokoju na I piętrze ogrzewanego piecem węglowym. Kierownikiem biblioteki została pani A. Kostańczuk.
W 1963 roku biblioteka została przeniesiona do budynku przy ul. Hanki Sawickiej 3 (obecni Jana Pawła II). Z uwagi na konieczny remont kapitany w 1968 roku biblioteka ponownie zmieniała adres. Zbiory przeniesione zostały do Ratusza, jednak warunki pracy dalej pozostawały bardzo ciężkie, szczególnie zimą.


W 1971 roku następuje zmiana kierownika biblioteki, zatrudniona zostaje pani Maria Barg. W tym samym roku Wydział Oświaty otrzymuje nowy lokal dla  biblioteki przy ul. Piastowskiej. Są to 4 pokoje, z których 2 zostają przeznaczone na magazyny, pozostałe 2 na Czytelnię, Wypożyczalnię i kancelarię jednocześnie. Po remoncie dnia 29 listopada biblioteka rozpoczyna działalność. Kierownikiem biblioteki zostaje pani Adela Parylak.
W latach 70-tych biblioteka posiada już swój budżet. Oprócz gromadzenia literatury (szczególnie pedagogicznej) w zbiorach biblioteki pojawiły się czasopisma. Rozpoczęła się również działalność promocyjna, polegająca na organizowaniu wystaw, w tym również systematycznym odwiedzaniu szkół wraz z księgozbiorem.


W 1973 roku  biblioteka zatrudniała już 4 osoby (2 na etacie, pozostałe 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy). W grudniu 1974 roku kolejny raz biblioteka została przeniesiona do budynku przy ul. Hanki Sawickiej 5 (do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej). W 1976 roku biblioteka otrzymała oficjalną nazwę: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Filia w Brzegu.
1 lipca 1979 roku kierownikiem biblioteki została Pani Krystyna Maj. W 1981 roku placówka kolejny raz została przeniesiona do lokalu przy ul. Piastowskiej 6. Była to wielka poprawa w stosunku do poprzednich miejsc – było to 6 pomieszczeń o powierzchni 90 m2. Osobne pomieszczenie zostało przeznaczone na kancelarię. Biblioteka uzyskała także nr telefonu, który po niewielkich korektach jest aktualny do dziś.

Kolejną kierowniczką biblioteki była pani Elżbieta Tracz, która pracowała do lipca 1996 roku. Wtedy to kierownikiem została aktualna kierowniczka Ewa Kustra.


W 1999 roku kolejny raz biblioteka utraciła prawo do lokalu. Oficjalnym powodem była konieczność przeprowadzenie generalnego remontu budynku, czas pokazał, że nie była to prawda. Do dziś, do 2014 roku, takowy nie został przeprowadzony, natomiast w pomieszczeniach biblioteki funkcjonują różne firmy, od sklepu z pamiątkami po fryzjera. Nie trudno się domyślić, że są to firmy, inne niż biblioteka, która z definicji jest instytucją non-profit.
Wracając do 1999 roku, pracownice biblioteki pakowały księgozbiór, jednak atmosfera była bardzo smutna. Nie było dla nas lokalu i tak naprawdę nie było dokąd przenieść biblioteki. Dzięki staraniom Dyrekcji instytucja otrzymała lokal przy ul. Ofiar Katynia 11.
Problem nie został jednak rozwiązany, z góry było wiadomo, że nie może to być docelowe miejsce. Największym problemem był za mały metraż, do końca nie było możliwości przewiezienia 10 tys. książek, nie było Czytelni, cienka ścianka dzieliła bibliotekę od dyskoteki. W trudnych warunkach biblioteka jednak rozpoczęła swoją działalność 15 listopada 1999 roku. Na krótko. Na początku 2000 roku przyszła wiadomość, że będziemy się przeprowadzać! Wiele starań kosztowało Dyrekcję znalezienie dla nas docelowego miejsca, a potem wykonanie niezbędnych remontów, gdyż budynek nie nadawał się początkowo do naszej działalności.


Od 1-go lutego do 26 kwietnia ponownie pakowałyśmy zbiory i przeprowadzałyśmy bibliotekę. Wiele wysiłku i fizycznej pracy kosztowała nas kolejna przeprowadzka. Jednak było warto. W końcu jesteśmy u siebie! 26 kwietnia otworzyłyśmy bibliotekę dla Czytelników, 8-go czerwca zorganizowałyśmy oficjalne, uroczyste otwarcie. Do dziś biblioteka mieści się przy ul. Ofiar Katynia 25, w osobnym piętrowym, własnym budynku.

http://www.pedagogiczna.pl/index.php/filie/brzeg

Facbook

 Ewa Kustra
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz