poniedziałek, 30 marca 2015

Medyk Brzeg - Terapeuta zajęciowy
Interesujesz się zagadnieniami związanymi z terapią zajęciową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta? Chcesz pomagać potrzebującym w domach i zakładach pomocy społecznej? Rozpocznij naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie!

Nauczysz się m.in.:

 • tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,
 • oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych,
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej,
 • organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,
 • prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
 • uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • monitorować przebieg terapii zajęciowej.
A ponadto nauczysz się:

 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji,
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych,
 • rozwiązywać trudne sytuacje społeczne,
 • promować zdrowy styl życia,
 • prowadzić dokumentację terapeutyczną,
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Szkolny plan nauczania dla zawodu Terapeuta Zajęciowy


Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr

Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
Liczba godzin w okresie nauczania
I
II
III
IV
Liczba tygodni
16
16
16
16
1
Wychowanie fizyczne

3
3
3
3
6
192

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1
1

1
32
2
Podstawy działalności gospodarczej


1
1
1
32
3
Język obcy w terapii zajęciowej
2
2


2
64
4
Propedeutyka zdrowia
21
32
5
Zagrożenia zdrowia i życia
10,5
16
6
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

2


1
32
7
Organizacja ochrony zdrowia


2

1
32
8
Język migowy
2
2


2
64
9
Technologie informatyczne2
1
32
10
Zarys anatomii, fizjologii i patologii
2
2
2

3
96
11
Podstawy terapii zajęciowej
7
6
6
4
11,5
368
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne
17
15
11
7
25
800

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1
Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
6
7
6
6
12,5
400
2
Prowadzenie terapii zajęciowej
2
3
8
12
12,5
400
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne
8
10
14
18
25
800
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
25
25
25
25
50
1600
Razem
28
28
28
28
56
1792

Praktyki zawodowe zgodnie z podstawą programową


semestr IV


4 tygodnie (160 godzin)
Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w placówce (dowolnie wybranej przez słuchacza): warsztaty i pracownie terapii zajęciowej, zakłady opieki zdrowotnej - oddziały rehabilitacyjne, ortopedyczne, psychiatryczne, neurologiczne, dziecięce,
 • zapewniamy bezpłatną naukę,
 • uczymy we własnych salach,
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu.


Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych,
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • dziennych domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • szkołach specjalnych,
 • Domu Opieki  Społecznej (DPS).
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • gotowość współdziałania w zespole,
 • opiekuńczość, uczciwość,
 • samodzielność, kreatywność,
 • odporność na stres.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz