poniedziałek, 23 marca 2015

Medyk Brzeg - Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna to wykwalifikowany medyczny personel nielekarski. Jeśli chciałabyś podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i wykonywać zabiegi profilaktyczno-leczniczych na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu!

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • zainteresowania humanistyczne, przyrodnicze i medyczne,
 • zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne,
 • umiejętności plastyczne,
 • zdolności manualne,
 • dokładność i sumienność,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych,
 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność.


Nauczysz się m.in.:

 • wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie, lub pod nadzorem lekarza dentysty,
 • wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę,
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia,
 • doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy,
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia,
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne.A ponadto nauczysz się:

 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia,
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Szkolny plan nauczania dla zawodu Higienistka Stomatologiczna
(1216 godzin)Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr

Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
Liczba godzin w okresie nauczania
I
II
III
IV

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1


0,5
16
2
Podstawy działalności gospodarczej


2
1
32
3
Organizacja ochrony zdrowia
2


1
32
4
Język obcy w stomatologii

1
1

1
32
5
Język migowy
21
32
6
Technologie informatyczne

1


0,5
16
7
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
1
1


1
32
8
Propedeutyka zdrowia
1
1


1
32
9
Zagrożenia zdrowia i życia1
0,5
16
10
Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
2
2


2
64
11
Metodyka pracy higienistki stomatologicznej
2
3
3

4
128
12
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej


5
6
5,5
176
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne
11
9
9
9
19
608

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
8
5
4
4
10,5
336
2
Działalność profilaktyczno - lecznicza higienistki stomatologicznej

5
6
6
8,5
272
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne
8
10
10
10
19
608
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
19
19
19
19
38
1216

Praktyki zawodowe zgodnie z podstawą programowąsemestr IV4tygodnie (160 godzin)


Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w poradniach stomatologicznych, 
 • uczymy we własnych salach,
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.


Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz