wtorek, 17 marca 2015

Medyk Brzeg - Technik farmaceutyczny

Apteka jest miejscem pracy nie tylko farmaceutów, pracują tam również technicy farmaceutyczni.

Technik farmaceutyczny to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą. 

Zakres ich uprawnień jest nieco inny niż farmaceutów, a regulują go przepisy prawa farmaceutycznego. 

Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:

 • substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • substancje odurzające,
 • substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P -określone w odrębnych przepisach.Technik farmaceutyczny, może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych.

W odniesieniu do aptek szpitalnych usługą farmaceutyczną jest również:
 • sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego;
 • sporządzanie leków do żywienia dojelitowego;
 • przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych;
 • wytwarzanie płynów infuzyjnych;
 • przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

Technik farmaceutyczny może być kierownikiem punktu aptecznego jeżeli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych oraz prowadzić sklepy zielarsko-medyczne.

Praktyka technika farmaceutycznego w aptece obejmuje pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Wybierającym ten kierunek kształcenia oferujemy:  

 • profesjonalne przygotowanie z zakresu receptury, analizy leków, działania i zastosowania ziół leczniczych oraz surowców pochodzenia naturalnego;
 • zajęcia ćwiczeniowe w bardzo dobrze wyposażonej pracowni analizy leków i technologii postaci leków;
 • zajęcia praktyczne w brzeskich aptekach;
 • miejsca praktyk w brzeskich aptekach;
 • pomoc w znalezieniu praktyk, staży oraz pracy.


Najważniejsze przedmioty szkolne: technologia postaci leków, farmakologia, analiza leków, farmakognozja, pracownia technologii postaci leków, pracownia analizy leków, pracownia farmakognozji, świadczenia farmaceutyczne.

Perspektywy zatrudnienia:

 • apteki (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punkty apteczne;
 • sklepy zielarsko - medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym;
 • hurtownie farmaceutyczne;
 • laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego;
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego;
 • stacje sanitarno – epidemiologiczne;
 • laboratoria naukowo - badawcze i toksykologiczne.
Szkolny plan nauczania dla zawodu Technik Farmaceutyczny

Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne


Semestr

Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania
Liczba godzin w okresie nauczania
I
II
III
IV
  1.
        Wychowanie fizyczne
3

3
3
3
6
192

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1
1

1
32
2
Podstawy działalności gospodarczej


1
1
1
32
3
Język obcy w branży farmaceutycznej
2
2


2
64
4
Propedeutyka zdrowia
1
1
1
1
2
64
5
Zagrożenia zdrowia i życia
10,5
16
6
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

2


1
32
7
Organizacja ochrony zdrowia


2

1
32
8
Język migowy
2
1


1,5
48
9
Technologie informatyczne2
1
32
10
Technologia postaci leków
2
2
1

2,5
80
11
Farmakologia
4
3
3
2
6
192
12
Analiza leków
4
1
2

3,5
112
13
Farmakognozja

2
1
1
2
64
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne
17
15
11
7
25
800

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1
Pracownia technologii postaci leków
6
6
4
6
11
352
2
Pracownia analizy leków
2
4
5
5
8
256
3
Pracownia farmakognozji


2
2
2
64
4
Świadczenia farmaceutyczne


3
5
4
128
Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne
8
10
14
18
25
800
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
25
25
25
25
50
1600
Praktyki zawodowe zgodnie z podstawą programową


semestr IV


4 tygodnie (160 godzin)


Uwaga:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o terminie wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w szkołach policealnych. Ostatni nabór odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Osoby, które ukończyły wcześniej lub ukończą w okresie wygaszania kierunek technik farmaceutyczny, zachowują swoje uprawnienia. Prawo nie działa wstecz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz